1. Uluslararası MHP KAÇEP “Toplum, Kadın ve Şiddet” konularının sorunlar ve çözümleriyle birlikte, disiplinlerarası ele alındığı sempozyuma üyelerimiz ve 3 bildirim ile katılım sağladık …