Komisyonlarımız

Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeleri; Türk kadınının siyasi, sosyal ve kültürel alanda daha aktif ve katılımcı olmasını sağlamak amacıyla, her türlü eğitim, kültür ve sanat etkinliği düzenlenmesi konusunda çalışma yapar. Bu yönde ulusal ve uluslar arası düzeyde iş birliği ve katkı sağlayacak projeler geliştirir.

Kadın Hakları Komisyonu üyeleri; Türk toplumunda kadının statüsünü ve önemini vurgulayıcı, ayrımcılığı ve kadına karşı her türlü psikolojik ve fiziksel şiddeti önlemek amacıyla siyasi, kültürel, bilimsel ve sanatsal çalışmayı yapar. Kadının toplumda kendi ile ilgili alanlarda bilgiye nasıl ulaşacağı konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yapar. Kadınları istismar eden, aşağılayan veya cinsiyet ayrımcılığına yol açan ya da bu tür davranışları teşvik edici mahiyet arz eden yazılı görüntülü veya sözlü kitle iletişim araçları ile basılı yayınların önlenmesi için kanuni merciler nezdinde girişimlerde bulunur.

Gençlik Komisyonu üyeleri; her türlü bilişim ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla yapılan yayınlardan gençlerimizin farklı kültürler karşısında kültür şokuna uğramasına ve kimlik bunalımına düşmesine mani olunmasına yönelik araştırma yaparak bu konuda projeler geliştirir. Gençlerimizin, insani ve evrensel değerlerle donanmış, Türk Milletine ait olmanın gurur ve şuuruna sahip, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu yüksek ve toplum, aile ve çevre konusunda duyarlılık kazanmış, kültürlü ve inançlı yetiştirilmelerine yönelik kurs, seminer, konferans ve panel düzenleme konusunda çalışmalar yapar.

Bilim Komisyonu üyeleri; Türk toplumunda kadının konumunu ve statüsünü yükseltecek her türlü örgün ve yaygın eğitim almasını ve gerek sosyal hayatta, gerekse iş hayatında daha çok yer almasını sağlayacak, çalışma hayatının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, eğitimler için projeler oluşturur.

Sanat Komisyonu üyeleri; Dernek üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenleme konusunda çalışma yaparak, üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlar.

ARGE Komisyonu üyeleri; Derneğin amaç ve faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Bunun için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin ederek arşiv oluşturulması için çalışma yapar. Ayrıca derneğimiz faaliyet alanı ile ilgili konularda diğer sivil toplum örgütleri tarafından yapılan kurs, seminer, konferans ve panel gibi çalışmaları takip ederek, üyelerimizin bu konularda da bilgilenmesini sağlamaya çalışır.