GENEL KURUL DUYURUSU

Kadın Hareketi Derneği 4. Olağan Genel Kurulu’nun, 16.12.2017 tarihinde Dernek Genel Merkezi’nde, aşağıda belirtilen “GÜNDEM” doğrultusunda, saat: 13.00’de yapılmasına; çoğunluk sağlanamaması halinde aynı gündemle 23.12.2017 tarihinde aynı adreste saat: 13.00’de toplanmasına karar verilmiştir.

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Heyetinin Seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması
 4. Dernek Başkanının Konuşması
 5. Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
 6. Mali Raporun Okunması ve İbrası
 7. Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
 8. Tahmini Bütçe Raporunun Okunması ve İbrası
 9. Seçilecek Yönetim Kuruluna; Taşınmaz mal alımı, satışı, takası, malik olduğu taşınmazlar üzerine bina tesisi, dilerse dilediğine kiraya vermesi ile motorlu taşıt alımı ve satışı, ayrıca dernek lehine rehin, ipotek veya ayni hakları tesis ettirmesi yetkisinin verilmesi
 10. Seçilecek Yönetim Kurulu’na; İktisadi ve Ticari İşletme Kurma Yetkisinin verilmesi
 11. Dernek Organlarına Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi
 12. Dilek ve Temenniler
 13. Kapanış