Yönetim Kurulu Mine Bayram’ın başkanlığında 08.12.2021 tarihinde dernek merkezinde toplanarak Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu’nun yapılmasına yönetim kurulunun isteği üzerine oy birliği ile karar alınmıştır.
Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulun 26.12.2021 (Pazar Günü) tarihinde Dernek Genel Merkezi’nin bulunduğu “Cevizlidere Mah. 1235. Sk. No:5/19 Balgat/ANKARA” adresinde Saat: 14.00 ’te aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda yapılmasına, oy çoğunluğunun sağlanamaması halinde aynı gündemle 02.01.2022 tarihinde aynı adreste Saat:14.00 ’te toplanmasına,Olağanüstü Genel Kurul’un dernek üyelerine WEB sayfası üzerinden ve MOBİLDEV sistemi kullanılarak SMS aracılığıyla duyurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Heyetinin Seçimi
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4- Derneğimizin İsminin ‘’Türk Kadın Hareketi Derneği’ ’olarak değişmesi ve Dernek adının ‘’Türk’’ ibaresi ile Başlamasının Görüşülmesi
5- Dernek Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış

10.12.2021
CUMA