Mesajımız

Türk tarihi boyunca kadın, sosyal, ekonomik ve siyasal yaşama emek ve güç vermiş, büyük kahramanlıklara imza atmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, dönemin koşulları ve gereklilikleri doğrultusunda kadına geniş imkânlar sunmuş ve kadının Türk tarihi boyunca taşıdığı önemli rolün gelecek nesillere aktarılabilmesi için zemin oluşturmuştur.

Ancak günümüzde toplumun dezavantajlı kesimleri tanımlanırken, kadınlar da önemli oranda bu grup içerisinde yer almaya başlamıştır.

Kadın Hareketi Derneği, Türk kadınının acı ve mücadelelerle yoğrularak bugünlere taşıdığı birikim ve deneyimlerine sahip çıkarak, günümüzde yaşadığı sorunlara çözüm arayışını öncelikli gündemi olarak değerlendirmektedir.

Bu değerlendirme geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olabilme arayışının da yansıması olarak nitelendirilmelidir.

Kadın Hareketi Derneği, kadının sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi ile sorunların çözümlenmesini ertelenemez bir gereklilik olarak görmekte ve çalışmalarını Türk toplumunun yüksek kültür ve miras değerlerinden feyz alarak gerçekleştirmektedir.

Saygılarımla…

Dr. Sultan GÜNDÜZ
Kadın Hareketi Derneği Başkanı

Dr Sultan Gündüz - Kadın Hareketi Derneği Başkanı

Dr. Sultan GÜNDÜZ
Kadın Hareketi Derneği Başkanı