Amacımız

Kadın Hareketi Derneği,

a) Anayasamızda kendisini bulan demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce hürriyetlerine saygılı, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk Milliyetçiliğinin hedef ve prensiplerine sadakatle bağlı, Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini pekiştirici, sosyal dokusunu güçlendirici bir toplumsal yapıyı desteklemek, toplumda vicdani ve ahlaki değerleri hakim kılmak ve Türk kadınının demokrasi, sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışı doğrultusunda ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla Türk kadınına destek olmak,

b) Türk kadınlarının kendi aralarındaki iletişim, işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam yaratacak girişimci kadınlara destek olmak, onların deneyimlerini genç kuşaklara aktarmak, ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı oluşturmak,

c) Türk toplumunda kadın konusunda duyarlılık yaratmak ve bilinci artırmak, kadının ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, kadınların bu faaliyetleri ile ilgili olarak karşılaştıkları tüm güçlüklerin aşılması amacıyla gerekli desteği sağlamak kadın sorunlarına duyarlı kişiler arasında işbirliği ve dayanışmayı arttırmak,

amaçları ile kurulmuştur.